Generalforsamling d. 27. april 2006

 

Ad 1: Torben Christiansen blev valgt til dirigent.

 

Ad 2: formanden aflagde beretning.

 

Ad 3: Bente Kjeldal fremlagde regnskab.

 

Ad 4: Bente Kjeldal fremlagde budget for 2006 og  kontingent bliver fastholdt ved kr.200,00.

 

Ad 5: Lars Guldhammer blev genvalgt, og Søren Larsen gik ind i bestyrelsen for Finn der flyttede, og Bente Kjeldal. Jens Jørgen Calstrup blev valgt som suppleant.

 

Ad: 6 Lars Milo blev valgt som kassere.

 

Ad: 7 Revisor blev Erik Als og Per Lydholm som revisorsuppleant.

 

Ad: 8 Bestyrelsen spurgte om der var stemning for en sommerfest. Der var bred opbakning omkring dette, og Per lydholm havde en ide om, at ildsjælene skulle sætte sig sammen i et festudvalg:

Det blev: Daniel, Thomas, Lars Milo og Lars Guldhammer. Festudvalget sørger for, at der kommer en skrivelse ud.