Generalforsamling 2007

Generalforsamling afholdt torsdag 26. april 2007 i klub lokalet SSB

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling

1. Valg af dirigent: Jette Svenningsen
Valg af referent: Bent Kjeldal

2. Formandensberetning:
Stor ros til festudvalget for en super gadefest.

Der har været arrangeret træfældning/oprydning af væltede træer to gange i efteråret

Der blev sendt brev til kommunen angående manglende snerydning, som kommunen har svaret på. Skal der gøres mere? vi afventer hvad kommunen gør i maj og handler så derefter.

3. Regnskabet for 2006 er fremlagt og godkendt.

4. Budgettet for 2007 er fremlagt og godkendt.

5. På valg er Søren Larsen, Charlottevej 5, som ikke ønsker genvalg. I stedet vælges Daniel Gram Jellesen, Charlottevej 11.

6. På valg som formand er Anita Kristiansen, Charlottevej 30, som ikke ønsker genvalg. Der er ikke umiddelbart nogen der ønsker valg, og man vælger at se bort fra 4 årsreglen. Som ny formand vælges Bente Kjeldal, Charlottevej 9 og som menigt medlem vælges Henning Nørgaard Larsen, Ceciliavej 15

7. Erik Als genvælges som revisor.

8. Sommerfestudvalg - Daniel, Lars Milo og Lars Guldhammer forsætter og Torben vælges ind. Anita, Anne og Heidi vil gerne lave noget for børnene næste gang. Der er stemning for at vi holder sommerfest i august hvert andet år, for at holde gang i denne gode tradition.

Der skal gøres mere reklame for skovrydning/oprydning, der også klart skal gentages, med forplejning fra grundejerforeningen.

9. Evt.
Der køres stadig forstærket på vores veje. Så der opfordres til at sætte farten ned, og indskærpe for børnene, at vejene ikke er en legeplads. Lars Milo undersøger om vi kan/må lave chikaner på vejene ( sidst vi spurgte i 2004, måtte vi ikke). Asfalt på stikvejene - hvad gør vi?