Generalforsamling 2008

Generalforsamling afholdt onsdag 23. april 2008 i klub lokalet SSB

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling

1. Valg af dirigent:

Torben Christiansen, Charlottevej 30, dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Valg af referent:

Louise

2. Formandensberetning:

Der er afholdt 2 bestyrelses møder siden sidste generalforsamling.

Snerydning: Charlottevej og Ceciliavej er kategoriseret som C-vej, så vi kommer sidst i rækken til snerydning. Det har været foreslået, om vi selv skal betale for snerydning.

Asfalt: Er elendig, så sagen undersøges stadig.

Skovens dag: Afholdes de weekender, hvor uret stilles frem og tilbage.

Festudvalg: Mindes om, at der afholdes gadefest i år.

3. Regnskabet: Regnskabet er godkendt af revisoren.

4. Budgettet: Budgettet er i underskud med 2400 kr. budgettet blev godkendt. til gadefesten vil der også blive egenbetaling ved siden af tilskuddet fra budgettet. Der skal ikke afsættes penge til snerydning, bestyrelsen sørger for at tilkalde en til at rydde sne i tilfælde af snestorm.
Bestyrelsen foreslår uændret kontigent.

5. Valg til bestyrelsen: Susanne, Charlottevej 19, valgt til bestyrelsesmedlem. Peter, Ceciliavej 24, valgt som 2 suppleant.

6. Valg af kasserer: Lars Milo genvalgt.

7. Valg af revisor: Erik genvalgt.

8. Gadefest: Der kommer info rundt om gadefesten snarest.
Gadefesten holdes på det vænge, hvor der er mindst tilmeldinger.) Festudvalget finder ud af, hvor den skal holdes.
Forslag: Folk tager evt. selv kød med til grillen og så købe brød og salat udefra.

9. Skovens dag: Der kommer invitation ud til skovens dag i efteråret.