Generalforsamling 2010

Generalforsamling afholdt onsdag 14. april 2010 i klub lokalet SSB

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling

1. Valg af dirigent:

Torben Christiansen, Charlottevej 30, blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt.

2. Formandensberetning:

a) At der kun har været afholdt et møde i bestyrelsen

b) At festudvalget ikke rigtigt har fungeret.

c) At det i år har været nødvendigt at bestille snerydning.

d) Skovens dag bliver den 8. maj 2010.

e) Der bliver stadigt kørt for stærkt på Charlottevej.

f) Der er stadig problemer med katte

3. Lars Milo fremviste regnskab.

4. Lars Milo fremviste budget, kontingent fastsat til uændret.

5. Valg til bestyrelsen: Susanne Simonsen genvalgt som bestyrelses medlem, Steen Jørgensen valgt som suppleant

6. Valg af kasserer: genvalg af Lars Milo

7. Valg af revisor: Erik Als, Cecilavej 12, genvalgt til revisor. Thomas Monrad Larsen, Charlottevej 26, valgt som revisorsuppleant

8. Aftalt gadefest den 21. august 2010, enighed om at bevillige penge til festen. Der blev diskuteret manglende snerydning særlig på stikvejene. Aftalt at der kommer seddel i alle postkasser næste år med opfordring om at rydde sne, ved de huse der ligger ved stikvejene. Bente Kjeldal bestiller snerydning hvis der er behov. Det er først og fremmest kommunes pligt at rydde vores vej.