Generalforsamling 2011

Generalforsamling afholdt onsdag 27. april 2011 i klub lokalet SSB

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling

Valg af dirigent

Torben Christiansen, Charlottevej 30, blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen for rettidigt indkaldt.

 

Formandensberetning

 

Gadefest igen i 2012.

Festudvalg vælges igen næste år (2012).

Marianne R. Carlson fra Aalborg Kommune lovede at vende tilbage sidste år (2010), men der er ingen svar derfra endnu.

Kontakt til anden grundejerforening ang. træer.

Skovens dag var ikke et stort tilløbsstykke, næste gang er den 29.10.2011.

Man skal medbring egen sav.

 

Regnskab

 

Lars Milo fremviste budget, ingen kommentarer.

Kontingent forbliver kr. 200,00.

 

Valg til bestyrelsen

 

Henning Larsen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.

Mona Calstrup modtager genvalg som suppleant.

Susanne Simonsen valgt til ny formand.

Bente Kjeldal indtræder som bestyrelsesmedlem.

 

Valg af revisor

 

Erik Als modtager genvalg som revisor.

Thomas Monrad Larsen modtager genvalg som revisorsuppleant.

 

Eventuelt


Fjernevarme:Der diskuteres på generalforsamlingen, om der er fjernvarme på vej til Storvorde.
Susanne Simonsen har efterfølgende talt med Aalborg Kommune som oplyser, der inden for 1 år bliver taget stilling til, om fjernvarmen kommer til Storvorde. I så fald, kan der evt. tilbydes fjernvarme om 2 år.

 

Bager:
Benyttelse af den lokale bager vi der sættes fokus på, såfremt kvaliteten er i orden, ved evt. gadefest mv. Storvorde Bageri er efterfølgende lukket.

 

Ødelagte stier:
Lars Milo følger op hos Aalborg Kommune ang. ødelagte stier.

 

Skovudvalget:
John indtræder i skovudvalget i stedet for Torben.

 

Snerydning på stierne:
Ved hårde vintre, har beboerne pligt til at skovle sne på stierne ud fra stikvejene.
På Ceciliavej drejer det sig om hus nr.: 3+5 og 11+13
På Charlottevej drejer det sig om hus nr.: 6+8, 16+18, 28+30, 19+44, 38+40

 

Referat:
Referatet skal ud i postkasserne og på hjemmesiden
www.rh2.dk