Generalforsamling 2015

Generalforsamling afholdt mandag 23. april 2015 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Torben Kristiansen blev valgt til dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Vi skal bruge en ny webmaster - Thomas Monrad Larsen (Charlottevej 26 overtager efter Lars Guldhammer)
  Vejtræer skal fjernes, bestyrelsen undersøger pris - Skal på dagsorden til næste år
  Der er allerede skudt voksen råger, ungerne bliver skudt i den nærmeste fremtid
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2015:
  Regnskab blev godkendt
   
 2. Fastlæggelse af kontingent:
  Kontingent fastsættes til kr. 200
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
  Susanne Simonsen blev valgt som formand
  Bente Kjeldal og Rene Yderstræde blev valgt som bestyrelsesmedlemmer

  Lars Milo
  , Charlottevej 3 modtog genvalg til bestyrelsen
   
 1. Valg af revisor og revisorsupplant:
  Erik Als, Ceciliavej 12, modtog genvalg som revisor
  Thomas M. Larsen, Charlottevej 26, modtog genvalg som revisorsuppleant
   
 2. Eventuelt:
  Der blev diskuteret om skoven evt. kunne udstykkes, der var enighed om at det kan den ikke