Generalforsamling 2016

Generalforsamling afholdt onsdag 16. marts 2016 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Torben Kristiansen blev valgt til dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Råger:
  - Sidste år blev der skudt ~300 unger
  - 16 voksne råger er skudt i år
  - Rågeunger skydes til foråret
  - I lørdags blev der fældet 25 træer med rågereder
  Ingen indvendinger til beretningen
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2016:
  Der er 1000,- mere i kassen - Girokonto hos Spar Nord er slettet og alle betalinger er via bankoverførsel
   
 2. Aflæggelse af budget:
  Kontingent fastsættes til kr. 200
  Ingen indvendinger til budgettet
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
  Lars Milo, Charlottevej 3 modtog genvalg til bestyrelsen
  Daniel Gram Jellesen, Charlottevej 11, ønsker ikke genvalg
  Kenneth Sarup, Charlottevej 32 har overtaget Daniel's plads
  Suppleanter genvalgt
   
 1. Valg af revisor og revisorsupplant:
  Erik Als, Ceciliavej 12, modtog genvalg som revisor
  Thomas M. Larsen, Charlottevej 26, modtog genvalg som revisorsuppleant
   
 2. Eventuelt:
  Træer:
  - Det har længe været ønsket at fælde træerne langs vejene, da træerne kan fældes selv eller der kan vælges nogen til det
  - Rodfræsning for alle træerne koster 7.500kr.
  - Det koster 700kr. pr. container at få kørt væk
  - Der skal tages beslutning om fældning i dag!
  - Træerne genere, ødelægger stier, veje og asfalt
  - De der fælder selv, skal fælde inden 1. maj
  - Peter tager sig af træerne på Ceciliavej
  - John tager sig af træerne på Charlottevej
  - De kører selv det kvas væk som de ikke vil beholde

  Forslag om hjertestarter:
  - Der er 3 tilgængelige 24/7 i vores område
  - Prisen ligger på omkring 30.000kr.
  - Bestyrelsen undersøger nærmere

  Der spørges til sociale arrangementer:
  - Der foreslåes en gadefest
  - Anne, Ceciliavej 2, Alice, Charlottevej 24, Mette, Cecialiavej 1, Bente, Charlottevej 9, Milo Charlottevej 3 vælges ind i festudvalget

  Punkt "Festudvalg" sættes på dagsordenen fremover til geneforsamling

  Bredbånd Nord:
  - Bredbånd Nord er ved at lægge hovedkabler
  - I uge 24 begynder de at tilslutte de første husstande
  - RH2 har indgået aftale med Bredbånd Nord
  - Ingen økonomisk binding og hver husstand vælger selv om de vil have fiber eller ej
  - Rabat på internet
  - Ganske gratis at få indlagt fiber (værdi 10.000kr.)
  - Bredbånd Nord ejer kablerne ind til husene
  - Man skal ikke selv gøre noget - Bredbånd Nord etablere og reetablere
  - Der graves max 30m fra skel til hus
  - Der graves i den bløde rabat på Charlottevej
  - Det koster ikke noget at op- eller nedgradere
  - Månedsvis betaling - 6 mdr. binding
  - Det er ikke muligt at få privat alarm gennem Bredbånd Nord
  - Der tilbydes: TV, Internet og telefoni