Generalforsamling 2018

Generalforsamling afholdt onsdag 18. april 2018 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Susanne Simonsen blev valgt til dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Mountainbike bane:
  Der berettes om, at mountainbike er blevet færdig. Det er dejligt, at der sker noget i byen og det håbes, at den vil blive brugt samt skabe liv i skoven.

  Rågebestand:
  I forhold til vores kamp mod rågerne, bliver kolonien ikke større af egen avl, alle unger bliver skudt. Det er uvist, om der kommer råger fra andre områder.

  Skovens dag:
  Der bliver holdt Skovens dag i løbet af efteråret. Der skal vi evt. have fat i en grenknuser

  Møder:
  Der er i årets løb afholdt ét møde.

  Ingen kommentarer til beretningen.
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2018:
  Der er brugt lidt flere penge, end der er indbetalt. Regnskabet godkendes.
   
 2. Budget fremlægges og kontingent fastsættes:
  Budgettet godkendes.
  Kontingent er fortsat 200 kr pr husstand.
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Lars Milo, Charlottevej 3 modtog genvalg og fortsætter som kasserer.
  René Houkjær Yderstræde, Cecilievej modtog genvalg.

  Nadia Maria Velásquez, Charlottevej 2 blev genvalgt som 1. suppleant.
  Benny Valentin Nielsen, Charlottevej 12 blev genvalgt som 2. suppleant.

  Erik Als, Cecilievej 12 modtog genvalg som intern revisor.
  Thomas Monrad Karsen, Charlottevej 26 modtog genvalg som revisor suppleant.
   
 1. Eventuelt:
  Halfest:
  Forslag om at følges til Halfest. Det kunne være en måde at lære flere i grundejerforeningen at kende på.

  Fest i grundejerforeningen:
  Forslag om at holde en fest igen. Foreningen giver op til 5000,- kr til dækning af udgift til telt, borde, stole mm. Festen afholdes såfremt der er nok tilmeldte deltagere.
  Festudvalget består af:
  Mikael og Anja, Cecilievej 2
  Anne Oppelstrup Sørensen, Charlottevej 3
  Carsten Bo Phil, Cecilievej 1
  Bente, Charlottevej 9
  Lars Milo (kasserer) er med som pengeansvarlig.

  Hjertestarter:
  Vedr. Hjertestarter har bestyrelsen henvendt sig til grundejerforeningen på Doravej/Dagmarvej. De har ikke meldt tilbage, så der er ikke sket videre.
  Der oplyses om, at man kan få finansieret en hjertestarter fra Hjerteforeningen, såfremt man besætter 30 indsamlingsruter.

  Fjernvarme:
  Der bliver spurgt til, om bestyrelsen har modtaget noget vedr. fjernvarme. Det har bestyrelsen ikke. Det bliver oplyst, at det skulle komme i år...

  Præsentationsrunde:
  Der er et forslag om, at vi tager en præsentationsrunde, inden generalforsamlingen starter. Det gør vi næste år. Der laves en præsentationsrunde under kaffen.