Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdt onsdag 24. april 2019 på Sejlflod hotel

Referat fra Rødhøj II's generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent:
  Susanne Charlottevej 19 vælges til dirigent og Betina Charlottevej 32 som referent.
   
 2. Bestyrelsens beretning:
  Bestyrelsens beretter, at det har været et stille og roligt år. Mountainbike banen er nu på plads, og den bliver flittigt brugt. Vi har haft en vejfest og nogle skovdage. Rågeskydning er det samme som de forrige år og det vil blive gentaget.

  Ingen kommentarer til beretningen.
   
 1. Aflæggelse af regnskab 2019:
  Regnskab fremlægges og bliver godkendt.

   
 2. Budget fremlægges og kontingent fastsættes:
  Budget fremlægges og kontingent fastsættes. Bestyrelsen foreslår at årligt kontingentet hæves til 300,- pr. husstand. Dette grundet at vi tærer på egenkapitalen hvert år. Hvis vi fortsat vil holde vejfest, den årlige generalforsamling med forplejning og have penge til løbende projekter, som eksempelvis det indkomne forslag, skal der flere penge i kassen. 

  Kommentarer:
  Kan hjemmesiden nedlægges og lægges på Facebook?
  Man kan evt. give et større deltagergebyr til vejfesten?
  Vejfesten kan være godt for fællesskabet.

  Det besluttes at kontingentet hæves til 300,-.

   
 1. Indkomne forslag:
  Skovrydning: Der er indhentet tilbud på at fjerne træer i skoven ovenfor de øverst liggende huse på Ceciliavej (omkring 1000 kvm), på 11.000,- + moms kr. Dette er uden rodfræsning. Til sammenligning gav vi 13.000,- kr. for at få ryddet træerne langs vejene.

  Kommentarer:
  Træerne giver læ og lidt skygge.
  Skal træerne fældes helt, eller skal de bare skæres ned.
  Stykket er for stort til at blive ryddet på en skovdag.
  Det ikke er grundejerforening der skal betale.
  At der ryddes på 3-4 skovdage, så det bliver fjernet over flere år.


  Rydningen sker i overensstemmelse med de implicerede husstande, Ceciliavej nr. 13 og 15.
  Nr. 22 og 24 ønsker ikke at få ryddet.

  Er det okay at rydde skoven? Der er én indsigelse.
  Spørgsmålet er så, om der skal bruges penge fra grundejerforeningen på det eller ej.
  AFSTEMNING:
  Skal vi have professionelle til at rydde eller skal det ske på frivillig basis? Der er 2 stemmesedler pr. husstand. Der stemmes P for Professionel og F for Frivillig.
  Optælling: Blanke=2 Professionel = 16 Frivillig = 18.

  Beslutning:
  Der skal ryddes på frivillig basis.
   
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Louise Charlottevej 11, Kenneth Charlottevej 32 (Formand) og Carsten Ceciliavej 1 er på valg.

  Louise ønsker genvalg og bliver valgt.
  Carsten ønsker genvalg og bliver valgt.
  Kenneth ønsker ikke genvalg. Carsten tager formandsposten.
  Benny Charlottevej 12, som er suppleant bliver valgt til bestyrelsen.
  Derfor vælges Bente Charlottevej 9 som ny suppleant.
 2. Eventuelt:
  Fortovene er bulede flere steder, bestyrelsen retter henvendelse til kommunen.