Kontingent

På den årlige generalforsamling besluttes kontingentet for det kommende år. Pt. er kontingentet DKK 300.