Ordensregler

Revideret på ordinær generalforsamling den 10. april 2002
  1. Grundejerne og dets husstand har pligt til at overholde deklerationens bestemmelser, især:
  2. Grundejerne har pligt til at holde rabatter, som støder op til den enkelte parcel. Rabatterne skal holdes som anlagt.
  3. Grundejerne har pligt til at gruse og rydde sne på stier, som støder op til den enkelte parcel.
  4. Grundejerforeningens bestyrelse sørger for vedligeholdelse af fællesarealerne, herunder omlægning af arealerne til fuld beplantning, med f.eks gran og frugttræer.